Apie studiją                 Atlikti darbai

||| Donato Bielkausko "Mobilios etninės muzikos įrašų studijos" veikla/ Donatas Bielkauskas mobile recording studio for ethnic music:


2019 - CD „Aš išdainiavau visas daineles“ Mato Slančiausko užrašyta Joniškio krašto dainuojamoji ir pasakojamoji tautosaka.

Atlikėjai: Joniškio kultūros centro folkloro ansambliai „Kupars“ (vadovė Rita Kipšaitė-Balčiūnienė),

„Rudbala“ (vadovės Elena Karnišauskienė, Ingrida Buožiuvienė), „Platonė“ (vadovė Rita Kipšaitė-Balčiūnienė, Emilija Kvedarienė) ir grupė „Ašalia“ (vadovė Rita Kipšaitė-Balčiūnienė). Skiriama lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu veikusios švietėjiškos

draugijos „Atgaja“ 130 m. įkūrimo sukakčiai ir tautosakos rinkėjo, knygnešio, poeto Mato Slančiausko 170-osioms gimimo metinėms pažymėti.

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje.


2018 - Folkloro asociacija “Vėčiora” - “Gyvoji senovė”
CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje.


2018 - Ansamblio "Kuršiukai" albumas.

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje.


2018 - Vokalinis ansamblis "Melodija" dainų albumas.

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Vėžaičių kultūros centro patalpose.


2017 - CD/DVD "Tradiciniai šokiai LT"

Atlikėjai - grupė FOLKS

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje.


2015 - CD "KLAIPĖDA Negirdimas garsas". 2015 m. KKKC inicijavo akustinių kraštovaizdžių tyrinėjimus. Klaipėdoje rezidavę garso menininkai rinko aplinkos garsus, juos komponavo su asmenine kūryba. Projekto finišas - kompaktinė plokštelė, ryškiausių artefaktų rinkinys, leidžiantis išgirsti negirdimą Klaipėdą.

Dizainas: GyS.

Turinio sudarymas, garso korekcijos, leidybos organizavimas - D.Bielkauskas.


2014 - Kapelijos Martvežiai albumas.

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje.


2014 - Kolektyvo AleVa albumas.

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje.


2014 - Ansamblio „Sodailio“ albumas.

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje.


2014 - Kapelijos ByTikZyz albumas.

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje.


2013 - Klaipėdos kapelijos MINGĖ albumas.

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje.


2013 - GYVATA

Įrašai prie jūros ir Memel-Nord bunkerio patalpose

Mažo tiražo rankų darbo CD.


2013 - ROMOWE RIKOITO “Undeina”

Leidykla DANGUS

Albumo garso korekcijas atliko Donatas Bielkauskas


2013 - GILĖ „Lietuviškos dainos“

Kolektyvo vadovai: Dobilas Juška ir Artūras Sinkevičius

Albumo garso korekcijas atliko Donatas Bielkauskas


2013 - KURŠIŲ AINIAI “Ir pasidarė dideli dyvai” (teatralizuota advento programa). Kolektyvo vadovai: Jolita ir Alvydas Vozgirdai.

DVD garso takeliai įrašyti D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Klaipėdos etnocentro patalpose.

Dizainas: “Skrandis”

Disko ir pakuotės dizaino fotografijos: Donatas Bielkauskas


2013 - VAISGAMTA “Kulių krašto dainos”. Kolektyvo vadovai: Mirga ir Audronis Gulbinskiai

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Kulių KC patalpose.

Disko ir pakuotės dizaino fotografijos: Donatas Bielkauskas


2012 - Dainuoja politinių kalinių ir tremtinių kolektyvas “Viltis”. Kolektyvo vadovė: Gražina Kuodienė.

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Varėnos KC patalpose.


2012 - Šiauduvos krašto giedoriai “Būk visada Žemaitijoj”

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Šiauduvos (Šilalės r.) koplyčios patalpose.

Dizainas: “Skrandis”

Disko ir pakuotės dizaino fotografijos: Donatas Bielkauskas


2012 - XII Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalis TRIMITATIS

Festivalio organizatorių užsakymu parašyta partitūra liaudies instrumentų orkestrui su pritariamaja fonograma “Ryto” sutartinė.


2012 - Lietuvos moksleivių dainų šventė

D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje įrašyti skaitovai, atliktos kūrinių garso korekcijos.


2012 - Pabiržės ŽEMYNA “Sutartinės, dainos, muzika ir pasakojimai”. Kolektyvo vadovė: Aušra Butkauskienė-Trapulionytė.

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Biržų kultūros centro patalpose.

Dizainas: “Skrandis”


2011 - GIEDRUŽĖ “Ten ant maračių” Kolektyvo vadovė: Audronė Buržinskienė.

DVD garso takeliai įrašyti D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro “Agila” patalpose.

Dizainas: “Skrandis”


2011 - LAŽUPIS “Kai aš buvau mažutėlis” Kolektyvo vadovė: Lilija Kerpienė.

Teatralizuota teminė programa „Kai aš buvau mažutėlis“ yra parengta žemaičių dainų, žaidimų, ratelių ir vieno seniausių tautosakos žanrų – pasakų apie žvėris – pagrindu. „Lažupis“ yra išlaikęs kaimo bendruomenės gyvenimui būdingas tradicijas, todėl programos perteikimas yra natūraliai įtaigus ir betarpiškas. Intuityviai improvizuodami ansambliečiai renkasi jaunos šeimos troboje, lanko mažą vaikelį, tradiciškai vakaroja dainuodami, atlikdami apeigas, žaisdami. Žiūrovą žavi ansambliečių žaismingai interpretuojamos pasakos, jų veikėjų (žvėrelių) autentiški dialogai. Čia nepaprastai spalvingai atsiskleidžia atlikėjų prigimtinis artistiškumas, raiškiai suskamba žemaičių tarmės intonacijos.

DVD audio takelio garso korekcijas atliko Donatas Bielkauskas.

Disko ir pakuotės dizainas, fotografijos, montažo režisierius: Donatas Bielkauskas


2011 - „Dieveniškių krašto liaudies dainos“

Kompaktinė plokštelė su pridedamu dainynu yra pirmoji šio krašto dainų rinktinė. Jau kelerius dešimtmečius Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus archyvuose saugomos šio krašto dainos išvydo dienos šviesą ir tapo prieinamos kiekvienam etnokultūra besidominčiajam. Pateikėjų įrašai restauruoti D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje.


2011 - AUŠRINĖ “Jau aušt aušružė”. Kolektyvo vadovė: R.Pečiukonytė

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro patalpose.


2011 - Merkinės jaunimo etnokultūros klubo “Kukumbalis” CD plokštelė “Dainuoja Kukumbalis”. Kolektyvo vadovai: Černiauskų šeimyna.

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Merkinės kultūros centro patalpose.


2011 - KURŠIUKAI. Vadovas: Alvydas Vozgirdas

Kūriniai įrašyti D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro patalpose.


2011 - VĖTRA "Subatvakaris". Liaudiškos muzikos kapelos vadovas Gintautas Bareikis.

Įrašyta D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Gargždų kultūros centro patalpose.


2010 - LAŽUPIS “Žemaičių Kalvarijos Kalnai”

Internetinis mp3 leidinys.


2010 metais Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltistikos centras

publikavo leidinį “Žemaičių kalendorinė tautosaka: Užgavėnių dainos”.

Sudarytojai: Lina Petrošienė ir Jonas Bukantis.

Prie knygelės pridedamas CD su autentiškais pateikėjų įrašais.

Įrašai restauruoti D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje.


2010 - “Mylimos dainos”.

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Vėžaičių kultūros centro patalpose.


2010 - KLASIKA “Muzikai”. Kolektyvo vadovė: Jūratė Martinkutė

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Ukmergės kultūros centro patalpose.


2010 - DAGILĖLIS “Iš mūsų kraštą”. Kolektyvo vadovė: Jūratė Martinkutė

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Ukmergės vaikų muzikos mokyklos patalpose.


2010 - AUDJA SLALU “Gongo garsas - mano tiesa”

Garso terapijos sesija Maudynės Gongo Garse.

Andrejus Sutuginas - planetarinai ir simfoniniai gongai, dainuojantys dubenys, krištolinis dubuo, varpelis, okarina, concha, ocean drum, sansula, buzzing bow, shruti box.

Rima Lavrinovič - planetarinai ir simfoniniai gongai.

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Dovilų etninės kutūros centro patalpose.

Dizainas: “Skrandis”

Disko ir pakuotės dizaino fotografijos: Donatas Bielkauskas


2009 - LAŽUPIS “Pamario žemaičių krikštynos”

“Pamario žemaičių krikštynos” – jau antroji (pirmoji – “Žemaitiškos vestuvės”) autentiškos XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje Žemaitijoje užrašytos medžiagos (etnografiniai aprašymai, tikėjimai, dainos, šokiai, rateliai, smulkioji tautosaka) pagrindu parengta programa, kurioje ansamblio dalyviai nepaprastai įtaigiai perteikia tradicinio laikotarpio kūdikio laukimo, gimtuvių, krikštynų, radynų, gimdyvės įvesdinimo papročius.

Kolektyvo vadovė: Lilija Kerpienė

DVD audio takelio garso korekcijas atliko Donatas Bielkauskas.

Dizainas: “Skrandis”

Disko ir pakuotės dizaino fotografijos, montažo režisierius: Donatas Bielkauskas


2009 - Sable Mouvant "Out Of The Nightmare/Back To The Dream" brown`7 inch

Albumas įrašytas į sunkiausią rudos spalvos vinilinę 7 colių plokštelę.

Albumo garso korekcijas atliko Donatas Bielkauskas (d.n.s.).


2009 - Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos tautinės muzikos ir šokių kolektyvo “ŽEMAITUKAS” įrašai.

Kolektyvo vadovai: Milda Damalienė, Darius Brazdeikis.

Septynios iš CD esančių kompozicijų įrašytos D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos patalpose. Atliktos visų CD esančių kūrinių garso korekcijos.


2008 - JOLDIJA “Yra laimė šiam pasauly”. Kolektyvo vadovas: Laurynas Vainutis

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Neringos meno mokyklos patalpose.

Dizainas: “Skrandis”


2008 - GIEDRUŽĖ “Iš trijų rytų vėjužis pūtė”. Kolektyvo vadovė: Audronė Buržinskienė

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro “Agila” patalpose.

Dizainas: “Skrandis”


2007 - DOBILE “Giesmės Nalšios žemės”. Kolektyvo vadovė: Violeta Balčiūnienė

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Švenčionių kultūros centro patalpose.

Dizainas: “Skrandis”


2007 - LAŽUPIS “Žemaitiškos vestuvės” Kolektyvo vadovė: Lilija Kerpienė

Žemaitiškos vestuvės – tai viena iš keleto Dovilų etninės kultūros centro ansamblio "Lažupis" parengtų programų. Šioje programoje fragmentiškai atkuriami tradicinių vestuvių epizodai: zalėtos, pintuvės, vestuvės jaunojo pusėje, jaunųjų sugultuvės, piršlio korimas. Žemaičių vestuvės traukia akį vykusiai sukomponuota folklorine medžiaga, skoninga scenine interpretacija, ansamblio dalyvių nuoširdumu.

DVD audio takelio garso korekcijas atliko Donatas Bielkauskas.

Disko ir pakuotės dizaino fotografijos, montažo režisierius: Donatas Bielkauskas


2007 metais doc. Irenos Nakienės iniciatyva išleista liaudies muzikanto ir smuikų meistro Stanislovo Berenio (1924-2007) instrumentinės muzikos rinktinė kurioje be muzikos (natų) galima rasti autobiografijos ištrauką, keletą straipsnių apie smuikdirbystę ir kitus darbus.

Prie knygelės pridedamas CD su autentiškais smuikininko įrašais ir keletu jo paties komentarų.

CD įrašytas D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje muzikanto namuose.


2007 Sable Mouvant "Bridge That Leads Nowhere" (goldenCD)

Albumo garso korekcijas atliko Donatas Bielkauskas (d.n.s.).

 


||| DONIS albumai/album:


2019 - Donis "Без гражданства” (Autarkeia (MC))

2019 - Donis "Bite lingo" / "Kas tave šaukia..." (Dangus (2CD))

2017 - Kuršių ainiai ir Donis “Rasi rasoj rasi” (CD)

2017 - Donis "Без гражданства” part II (GS Productions (CD))

2016 - Donis "Švilpiai" (self released (CD))

2016 - Donis "Без гражданства” (Autarkeia (LP))

2013 - Kūlgrinda ir Donis “Giesmės Žemynai” (CD)

2013 - Donis "Bars bars" (Dangus (CD))

2011 - Donis "Ein saulele aplink dangų" (Dangus (CD))

2010 - Donis "Kas tave šaukia..." (Dangus (CD))

2008 - Donis "Švilpiai" (Dangus (CD))

2007 - Donis "Alexandreia" (Autarkeia (CD))

2006 - Donis "Bite lingo" (Dangus (CD))

2004 - Donis "Vacuum" (Autarkeia (CD))

2003 - Donis su Kūlgrinda "Sotvaras" (Dangus (CD))

2003 - Donis "Švilpiai" (Donis/BP edition CD)

2003 - Donis "Švilpiai" (self released (CD-r))

2003 - Inconnu/Driezhas/Donis "20:00.00000" (self released (CD))

2002 - Donis / Driezhas “Split’as” (self released (CD))

2002 - Donis "Baltos Juodos Klajos" (Dangus (CD))

1998 - Donis "Deinaina" (self released (MC))||| d.n.s. albumai/album:


2006 - d.n.s. "mechanistic…" (self released (CD-r))

2005 - d.n.s. "dunes" (CD-r)

2003 - d.n.s. "Fade-in" (self released (CD-r))||| Bendri albumai/overall participation :


2008 - d.n.s./Nulis/Echidna aukštyn/Bruzgynai “#24 Perineum Noise Fest 2007” (CD-r)

2006 - d.n.s. + gys “conspiracy of silence” (self released (CD-r))

2004 - gys + V.Manomaitis + d.n.s. "SM" (self released (CD-r))||| WEJDAS (Darius Gerulaitis / Donatas Bielkauskas) albumai/album:


1994 - Į TAMSĄ… (self released (MC))

1994 - SAULEI TEKANT (Dangus Productions/Lithuania (MC))

1995 - DYKRA (Dangus Productions/Lithuania (MC))

1995 - WITHOUT SLEEP (Art prod./ Portugal (MC))

1998 - WEJDAS (Red stream/ USA (CD))

1998 - WEJDAS (MC version) (Dangus productions/Lithuania)

1999 - DYKRA - DIE WELT OHNE RAHMEN (Bastet recordings /Germany (CD-r))

2004 - ŽEMĖS ALSAVIMAS (Dangus/Lithuania (CD))

2008 - LINIE DER RESISTENZ (Universal Tongue/Portugal (lim. ed. 3”CD))||| Taip pat dalyvauta/There was also participation:


2019 - Virginija PIEVOS "Tolumėla" (Dangus (CD))

2017 - Gyvata “Broliai Karelin Jojo” / “Su vėjužiu kalbėjau” (Dangus (CD))

2016 - Skylė “Dūšelės” (2CD)

2015 - Esatis "Vanduo. Molis. Medis." (Dangus (CD))

2015 - Salys Šemerys “Oi jūrės, burės …” (Všį „Vieno aktoriaus teatras“ (CD))

2012 - Gyvata “Su vėjužiu kalbėjau” (Dangus (CD))

2010 - Gyvata/Pragnavit „Broliai Karelin Jojo/Ad Gloriam“ (Crivia Records (CD))

2008 - Atalyja "Žemaitiu ruoks" (Dangus (CD))

2007 - Dobile „Giesmės Nalšios žemės“ (CD)

2003 - Kūlgrinda "Perkūno giesmės" (Dangus (CD))

2002 - Notanga "Laukti Liko Nebedaug" (Dangus (CDr))

1998 - Ha lela "Pabudimas" (Eldethorn records (CD))

1997 - Eirimė "Banla" (AMF Rec./Lithuania (MC))

1996 - Eirimė "Kuršjoi" (Dangus Productions (MC))

1995 - Donatas Bielkauskas "Iki žvaigždžių" (self released (MC))||| Muzika Klaipėdos lėlių teatro spektakliuose/

Music in Klaipėda Puppet Theater performances:


2019 - „Namai“ / rež. Aušra Bakanaitė ir Gintarė Radvilavičiūtė

2018 - „Kad tave žąsis“ / rež. G. Radvilavičiūtė

2016 - „Mama“ / rež. A. Bakanaitė

2014 - „Auksaplaukis ir žvaigžduolė“ / rež. K. Jurkštaitė (Spektaklyje ir DONIS muzika)

2014 - „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“ / rež. G. Radvilavičiūtė

2013 - „Sudaužytas kiaušinis“ / rež. G. Radvilavičiūtė

2012 - „Raudonkepuraitė“ / rež. G. Radvilavičiūtė

2010 - „Apapa“ / rež. G. Radvilavičiūtė

2009 - „Svečiuose pas Klaipedikių šeimyną“ /rež. R. Bunikytė

2008 - „Ožkelė melagėle“ / rež. G. Radvilavičiūtė||| Donato Bielkausko muzika buvo specialiai sukurta arba pritaikyta/ Donatas Bielkauskas music was specially created or adapted:


2019 - KKKC Parodų rūmuose Patricijos Gilytės instaliacijų paroda „Ekvinokcija“.

Laivų statykloje surinktų garsų pagrindu sukurtas nuolatinis instaliacijos garso fonas.


2019 - Lietuvos jūrų muziejaus 40-ties metų jubiliejaus paroda.

Dalyviai: Gintautas Trimakas, Agnė Jonkutė, Petras Saulėnas, Donatas Bielkauskas (garsas).

Parodos kuratorius dr. Tomas Pabedinskas


2018 - Knyga ir DVD filmas „Paskutinis, užvėręs vartus“, parengti pagal Juliaus Radtkės (Rotkio) (g. 1935 m. Žygaičių k., Tauragės apskr., dabar gyv. Ahause, Vokietijoje) rankraštį. Leidėjas - Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Kamera, montažas, muzika - Donatas Bielkauskas


2018 - Lietuvos šimtmečio dainų šventė “Vardan tos…”. Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ Vilniaus Kalnų parke. Donatas Bielkauskas aranžavo: “Romuvos laukai skamba”, “Malda deivei Žemynai”, “Laduto”, “Lopšinė”.


2017 - Vilniaus Rudens lygiadienio šventės metu skambėjo specialiai šiam renginiui kurta Donato Bielkausko muzika bei Liudos Petkevičiūtės tekstai, kuriuos skaitė aktorius Paulius Markevičius.


2017 - “Kisinių kapinių šventė. Klaipėdos krašto etnokonfesinis paveldas.” (DVD) Projekto vadovas, operatorius, vaizdo montuotojas, muzikos ir fotografijų autorius, garso operatorius ir korektorius – Donatas Bielkauskas. Leidėjas - Dovilų etninės kultūros centras.


2015 - Rokiškio krašto muziejus. Remiantis istorine medžiaga ir vietiniu garsovaizdžiu sukurtas nuolatinis muziejaus ekspozicijų garso fonas.


2014 - Dovilų etninės kultūros centras ŠĖPOS LĖLIŲ TEATRAS "Lapės ir gandro čėsnis" pagal Kristijono Donelaičio pasakėčią. Režisierė, dailininkė - Gintarė Radvilavičiūtė.

Muzika - Donatas Bielkauskas.


2013 - Dokumentinis 3 dalių filmas “Tarp Nemuno ir Dniepro”. Scenarijaus autorė I. Laimutytė, režisierius A. Matvejevas. Muzika: Donis, Vopli Vidopliassova.


2013 - "Jurgi, atrakink žemę"- ugnies reginys pajūryje prie tilto (Palanga). Muzika - Donatas Bielkauskas.


2012 - Dovilų etninės kultūros centro “Šėpos” teatro spektaklis “Sudaužytas kiaušinis”. Režisierė - Gintarė Radvilavičiūtė. Kartu su jaunaisiais aktoriais muzikuojame, improvizuojame gyvai.


2012 - XII Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalis TRIMITATIS. Festivalio organizatorių užsakymu parašyta partitūra liaudies instrumentų orkestrui su pritariamaja fonograma “Ryto” sutartinė.


2011 - Lėlių vaidinimas “Vilkas ir ožiukai” (rež. Linas Zubė). Muziką sukūrė bei liaudiškas melodijas aranžavo Donatas Bielkauskas.


2011 - Studentų dainų ir šokių šventė GAUDEAMUS "JŪRALA PRIE BALTIJOS, PRIE JŪROS". Muzika: Eugenijus Čiplys. Žodžiai: Vlado Braziūno.

D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje atliktos elektroninės kūrinio garso aranžuotės.


2011 - Dokumentinis filmas "Minija - gyva upė". Filmą sukūrė Gargždų miesto ir apylinkių jaunimo iniciatyvinė grupė "Minijos slėnis". Filmas supažindina su unikalia Minijos upės baseino bioįvairove bei atskleidžia vienos ilgiausių Lietuvos upių išskirtinę reikšmę mūsų ekosistemai. Didelis dėmesys filme skirtas Minijos upės aplinkosauginėms problemoms. Garso takelyje panaudotos ištraukos iš albumo „Split'as“.


2010 - PINAVIJA. Stanislovas Buteliauskas, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje dėstantis transporto vadybą, sukūrė ir užpatentavo naujo tipo sankryžą. Nuo įprastų žiedinių sankryžų sumanytoji skiriasi tuo, kad ja važiuojančių automobilių srautai nesikerta. Būdama dviejų lygių, ji garantuoja tokią pat eismo kokybę kaip keturių lygių daugiaaukštė sankryža. Sankryžą pristatančio vaizdo klipo muzikos autorius - D. Bielkauskas.


2010 - dokumentinis filmas „Kelionė per Lietuvą“. Režisierius, operatorius - Vaidotas Digimas. Filmo trukmė - 75 min. Idėjos autorius - David Ellis. Muzika - Donis. Filme panaudotos ištraukos iš albumo "Švilpiai" bei specialiai sukurta muzika.


2009 - Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventės ansamblių vakaro “METAI…” PROLOGO introdukcijos ir finalo įrašai. Muziką atlieka valstybinis dainų ir šokių ansamblis "Lietuva“, apeiginio folkloro kolektyvas KŪLGRINDA, vokalistė RASA SERRA, folkloro ansamblis “Kuršių ainiai”. Muzikos autorius ir ansamblio LIETUVA meno vadovas: Giedrius Svilainis. Kompozicijos įrašytos D. Bielkausko mobilioje etninės muzikos įrašų studijoje Lietuvos liaudies kultūros centro ir Klaipėdos etnocentro patalpose, atliktos elektroninės kūrinių garso aranžuotės (Donatas Bielkauskas).


2009 - Senovės baltų draugovės Karionys filmas "1009" skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Idėjos autorius ir scenarijaus kūrėjas - Senovės baltų draugovė Karionys. Režisierius, operatorius ir montuotojas - Emilis Šimkus. Muzika - Donis ir Driezhas. Leidinyje skamba ištraukos iš albumų „Deinaina“, „Švilpiai“ bei „Split'as“.


2008 - Dovilų etninės kultūros centro “Šėpos” teatro spektaklis “Betliejaus istorija”. Režisierius - Jonas Tilvikas.


2007 - Foto menininko Dariaus Kuzmicko internetinė svetainė buvo pripažinta viena iš laimėtojų “PDN Photo Annual 2008” konkurse. Svetainės muzikinio apipavidalinimo autorius - Donatas.


2007 - Gargždų krašto muziejaus dokumentinis filmas “RIBA” (pirmosios II pasaulinio karo dienos Lietuvos - Vokietijos pasienyje). DVD garso takelyje (tarpe kitų autorių) skamba ir Donato specialiai šiam filmui sukurta muzika.


2007 - Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) dokumentinis filmas „Misija Sibiras”, kuriame pateikiama informacija ir jaunų žmonių įspūdžiai iš 2006 m. vasarą rengtų ekspedicijų į trėmimų ir žūties vietas Sibire. Leidinyje skamba specialiai protaikytos ištraukos iš albumų „Deinaina“, „Švilpiai“, „Split'as“ bei „Alexandreia“.


2006 - Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos folkloro teatro „Aitvaras“ spektaklis „Kario daina“ pagal Paulių Širvį ir lietuvių liaudies tautosaką. Režisierius – Jonas Kavaliauskas, premjera –

2006m. kovo 10d. Spektaklyje skambėjo ištraukos iš albumų „Deinaina“, „Švilpiai“, „Bite lingo“, bei specialiai spektakliui aranžuotos liaudies dainos.


2004 - Dokumentinis filmas “Dabar ir mūsų mirties valandą”.


2004 m. Rež. Vytautas V. Landsbergis. Garso takelyje naudojamos ištraukos iš Donis cd "Švilpiai".


2004 - "Nieko nepraranda vaikai" [Šarūnas Bartas, 2004 / Betacam SP / 5 min]. Garso takelyje panaudota ištrauka iš Donis cd "Švilpiai".


2003 - Nuo šių metų Donis cd "Švilpiai" nuolatos skamba A.Mončio muziejuje Palangoje.


2000 - "Slėptuvė" (autorius - Algimantas Mackus), Kretingos kultūros namai, rež. - Nėrius Gedminas, premjera - 2000 vasario mėn.


2000 - "Kapinių angelas" šiuolaikinė alegorija (autorius - Andrejus Maksimovas) Klaipėdos universiteto Menų fakultetas , mokomasis teatras, rež. Lina Beržinienė, premjera - 2000 pavasaris


1999 - "Meilės katalogas" ("L'aide-Memoire", autorius: Jean-Claude Carriere), Kauno mažasis teatras, rež. - Audrius Baniūnas, premjera - 1999 žiema.

MOBILI ETNINĖS MUZIKOS

ĮRAŠŲ STUDIJA